Συμβουλευτική Γονέων

Οι συχνές αλλαγές των ανθρώπινων αναγκών και οι απαιτήσεις της καθημερινότητας φέρνουν στο προσκήνιο ένα νέο αίτημα: την ανέλιξη του ατόμου. Η ψυχολογική υποστήριξη, μέσω της ψυχοθεραπείας και της συμβουλευτικής, παρέχει το μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Η Συμβουλευτική είναι μια σχετικά σύντομη θεραπευτική διαδικασία, που εστιάζει στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του θεραπευόμενου, κυρίως σε επίπεδο συμπεριφοράς. Συχνά θέτει ως στόχο ένα συγκεκριμένο σύμπτωμα ή προβληματική κατάσταση και προσφέρει υποδείξεις και συμβουλές για την αντιμετώπισή του. Γενικότερος σκοπός της συμβουλευτικής είναι να ενισχυθεί η ευημερία του ατόμου, μέσω της επίλυσης των κρίσεων και της βελτίωσης της ικανότητάς του να ζει μια πιο λειτουργική ζωή.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται μόνο με τους γονείς – κηδεμόνες ή και παράλληλα με ατομική θεραπεία του παιδιού. Η συχνότητα των συνεδριών καθορίζεται και ορίζεται κατόπιν αξιολογήσεως των αναγκών κάθε οικογένειας.