Μαθησιακή Υποστήριξη

Χρησιμοποιώντας τον όρο ΄Μαθησιακές Δυσκολίες΄ καλύπτουμε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, Γραπτού Λόγου, οι οποίες δυσκολεύουν την κατάσταση ενός γνωστικού αντικειμένου. 

Ο Ειδικός Παιδαγωγός μέσω Ειδικών Μεθόδων διδασκαλίας και σε συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα, την οικογένεια και το σχολείο επιλέγει και ακολουθεί το κατάλληλο εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, εφαρμόζοντας ποικιλία εκπαιδευτικών μέσων. 

Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα διδακτικά προγράμματα Η/Υ σε συνδυασμό με την χωρίς ιδιαίτερα ερεθίσματα έχουμε ως αποτέλεσμα την μείωση της Διάσπασης της Προσοχής! 

Στην μονάδα μας οι έμπειροι εκπαιδευμένοι Σύμβουλοι-Παιδαγωγοί υλοποιούν ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ το οποίο διερευνά τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του ατόμου σε συνδυασμό με τις κλίσεις και την προσωπικότητα του με σκοπό την ορθότερη επιλογή σπουδών και  εξασφάλισης επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας.
Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και σπουδαστές που επιθυμούν την εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το τεστ ολοκληρώνεται σε 40 λεπτά στο χώρο μας μόνο μέσω της χρήσης Η/Υ και χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων. Είναι αξιόπιστο και τα αποτελέσματά του εξασφαλίζουν με επιστημονικό τρόπο την αντικειμενικότητα των απαντήσεων.