Ψυχολογική Υποστήριξη

Οι συχνές αλλαγές των ανθρώπινων αναγκών και οι απαιτήσεις της καθημερινότητας φέρνουν στο προσκήνιο ένα νέο αίτημα: την ανέλιξη του ατόμου. Η ψυχολογική υποστήριξη, μέσω της ψυχοθεραπείας και της συμβουλευτικής, παρέχει το μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Η Ψυχοθεραπεία είναι εν γένει μια μακρόχρονη θεραπεία, η οποία εστιάζει περισσότερο στην εμβάθυνση των χρόνιων σωματικών και συναισθηματικών προβλημάτων. Η προσοχή στρέφεται στη στάση ζωής και στον τρόπο σκέψης του θεραπευμένου, παρά σε συγκεκριμένα προβλήματα. Στόχος είναι η προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και η αξιοποίηση ολόκληρου του δυναμικού του, με σκοπό την έκφραση του πραγματικού του εαυτού του και την αυτοπραγμάτωση.

Η ψυχοθεραπεία είναι επιτυχής όταν αποτελεί συνειδητή επιλογή και το άτομο έχει ισχυρό κίνητρο για αλλαγή. Αλλαγή σημαίνει μεταβολή των δυσλειτουργικών πλευρών της ζωής του ατόμου. Συχνά τίθεται υπό αμφισβήτηση το υπάρχον οικοδόμημα αξιών και πιστεύω, προκειμένου να αναδυθεί, μέσα από τις στάχτες της παρελθούσης σκιάς, μια νέα, πιο φωτεινή ταυτότητα για το άτομο.

Ειδικότερα, στον πληθυσμό των παιδιών και των εφήβων απευθύνεται η Παιγνιοθεραπεία, μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που στηρίζεται στη φυσική ανάγκη των ανθρώπων για παιχνίδι.

Η Παιγνιοθεραπεία θεωρεί το παιχνίδι ως την κυριότερη μορφή φυσικής και αβίαστης διαδικασίας μάθησης και ως τον αμεσότερο τρόπο απελευθέρωσης του παιδιού από εντάσεις. Στοχεύει στη διεύρυνση της δημιουργικής έκφρασης και στον επαναπροσδιορισμό της πραγματικότητας.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται μόνο με τους γονείς – κηδεμόνες ή και παράλληλα με ατομική θεραπεία του παιδιού. Η συχνότητα των συνεδριών καθορίζεται και ορίζεται κατόπιν αξιολογήσεως των αναγκών κάθε οικογένειας.