Search

Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία, τι είναι;

Η Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία αποτελεί μια νευρολογική διαταραχή. Πρόκειται για μια μειωμένη ικανότητα ή ανικανότητα, από το παιδί, να συντονίσει τους αρθρωτές του, έτσι ώστε να εκτελέσει εκούσιες κινήσεις και τελικά να παράγει ομιλία.

Read more...

Αυτισμός

Αυτισμός
Ορισμός και συμπτωματολογία

Ο αυτισμός είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στους κατωτέρω τομείς ψυχολογικής ανάπτυξης:

Read more...

Κινησιολογική Αναπτυξη Παιδιών από 2 εως 5 ετών

Η κινησιολογία είναι η μελέτη της ανθρώπινης κίνησης από την προοπτική των φυσικών επιστημών. Κάποιοι την θεωρούν ως μία αυτούσια επιστήμη. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι ένα αντικείμενο μελέτης γιατί οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται προέρχονται από βασικές επιστήμες όπως είναι η ανατομία, η φυσιολογία και η φυσική (Hamilton, Luttgens, 2003).

Read more...

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Μιλώντας για τις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές αναφερόμαστε σε μια ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλομορφία ως προς την κλινική τους εικόνα. Οι διαταραχές αυτές εμφανίζονται με ποικίλους τρόπους, επηρεάζοντας κυρίως τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, τις κοινωνικές σχέσεις ενώ παρατηρούνται περιορισμένα ενδιαφέροντα και επαναληπτική ή στερεότυπη συμπεριφορά αλλά και αισθητηριακή ευαισθησία.

Read more...

«Το παιδί μου δεν με ακούει…»

10 στρατηγικές για να βελτιώσετε την επικοινωνία με το παιδί σας

Η σχέση γονέα-παιδιού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες σχέσεις στη ζωή μας… Όπως και κάθε άλλη σχέση, εμπεριέχει ευχάριστες στιγμές, αλλά και στιγμές απογοήτευσης. Οι παρακάτω στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της επικοινωνίας των γονιών με τα παιδιά τους και να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην κλιμάκωση καταστάσεων που αναγκάζουν τους γονείς να εξοργίζονται και να «ξεσπούν». Να θυμάστε πως καμία στρατηγική δεν είναι αποτελεσματική με όλα τα παιδιά ή σε όλες τις καταστάσεις, ενώ χρειάζεται εξάσκηση για να τις χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά και αβίαστα:

Read more...

Τι είναι η Λογοθεραπεία;

Η λογοθεραπεία είναι το αντικείμενο της επιστήμης της λογοπεδικής η οποία ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση  και θεραπεία, των διαταραχών επικοινωνίας δηλαδή των διαταραχών λόγου ,φωνής και της ομιλίας σε παιδιά και ενήλικες.

Read more...

Ορισμός και χαρακτηριστικά των Μαθησιακών Δυσκολιών

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αναφέρονται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες διαγιγνώσκονται συνήθως για πρώτη φορά κατά την παιδική ηλικία και μπορεί να εμφανίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών δεξιοτήτων. Οι δυσκολίες αυτές δεν είναι οι άμεσες συνέπειες χαμηλής νοητικής ικανότητας, νευρολογικής βλάβης, αισθητηριακής βλάβης, συναισθηματικών διαταραχών, άγχους, ψυχολογικών προβλημάτων ή εξωτερικών επιδράσεων, όπως οι πολιτισμικές διαφορές ή η ανεπαρκής / ακατάλληλη διδασκαλία (Hammill, 1990).

Read more...

Τραυλισμός : Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται!

Ο τραυλισμός είναι η διαταραχή του ρυθμού και της ροής της ομιλίας. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι οι επαναλήψεις ήχων, συλλαβών ή και λέξεων ( ει…ει…είμαι καλά), οι άφωνες διακοπές (π…αγωτό), οι παρατάσεις ήχων (σσσυγνώμη), οι συσπάσεις των οργάνων άρθρωσης και άλλων οργάνων και η αλλαγή κάποιας λέξης με άλλη που είναι εύκολο να ειπωθεί. 

Read more...

Πότε πρέπει να αρχίσει το παιδί μου Λογοθεραπεία;

Κάθε παιδί είναι διαφορετικό και ακολουθεί τη δική του πορεία ανάπτυξης. Η εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας κάθε παιδιού είναι διαφορετική. Ωστόσο, υπάρχουν ενδεικτικές ηλικίες που μας πληροφορούν για το μέσο όρο εκδήλωσης συγκεκριμένων λεκτικών και μη λεκτικών συμπεριφορών. Καθώς ο ρυθμός εμφάνισης των αναπτυξιακών σταδίων ποικίλλει από παιδί σε παιδί, οι γονείς θα πρέπει να συζητούν με τους ειδικούς αν τους προβληματίζει η αργοπορία κατάκτησης κάποιου σταδίου δεδομένου ότι η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση βοηθούν το παιδί να ανταποκριθεί καλύτερα στις όποιες δυσκολίες παρουσιάσει. 

Read more...

Χαριτωμένες ΄΄αλλαγές΄΄ ή προβλήματα άρθρωσης ;

Η «τότα» αντί για το σωστό κότα ή το «νεό» αντί νερό είναι οι χαριτωμένες αλλαγές που κάνουν συνήθως τα μικρά παιδιά, όταν όμως αυτές οι αλλαγές συνεχίζονται και σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας παύουν να είναι χαριτωμένες. Πολλά παιδιά παρουσιάζουν προβλήματα στην άρθρωση τους με αποτέλεσμα να παράγουν λανθασμένους φθόγγους ,συλλαβές ή και λέξεις ακόμα, με αποτέλεσμα αυτοί που ακούνε το παιδί να μην καταλαβαίνουν τι είπε ή να δίνουν περισσότερη προσοχή στον τρόπο που ακούγονται οι λέξεις παρά στο τι σημαίνουν!

Read more...