Πότε πρέπει να αρχίσει το παιδί μου Λογοθεραπεία;

Κάθε παιδί είναι διαφορετικό και ακολουθεί τη δική του πορεία ανάπτυξης. Η εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας κάθε παιδιού είναι διαφορετική. Ωστόσο, υπάρχουν ενδεικτικές ηλικίες που μας πληροφορούν για το μέσο όρο εκδήλωσης συγκεκριμένων λεκτικών και μη λεκτικών συμπεριφορών. Καθώς ο ρυθμός εμφάνισης των αναπτυξιακών σταδίων ποικίλλει από παιδί σε παιδί, οι γονείς θα πρέπει να συζητούν με τους ειδικούς αν τους προβληματίζει η αργοπορία κατάκτησης κάποιου σταδίου δεδομένου ότι η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση βοηθούν το παιδί να ανταποκριθεί καλύτερα στις όποιες δυσκολίες παρουσιάσει.

Read more →

Τραυλισμός : Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται!

Ο τραυλισμός είναι η διαταραχή του ρυθμού και της ροής της ομιλίας. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι οι επαναλήψεις ήχων, συλλαβών ή και λέξεων ( ει…ει…είμαι καλά), οι άφωνες διακοπές (π…αγωτό), οι παρατάσεις ήχων (σσσυγνώμη), οι συσπάσεις των οργάνων άρθρωσης και άλλων οργάνων και η αλλαγή κάποιας λέξης με άλλη που είναι εύκολο να ειπωθεί.

Read more →

Ορισμός και χαρακτηριστικά των Μαθησιακών Δυσκολιών

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αναφέρονται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες διαγιγνώσκονται συνήθως για πρώτη φορά κατά την παιδική ηλικία και μπορεί να εμφανίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών δεξιοτήτων

Read more →

Τι είναι η Λογοθεραπεία;

Η λογοθεραπεία είναι το αντικείμενο της επιστήμης της λογοπεδικής η οποία ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, των διαταραχών επικοινωνίας δηλαδή των διαταραχών λόγου ,φωνής και της ομιλίας σε παιδιά και ενήλικες.

Read more →

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Μιλώντας για τις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές αναφερόμαστε σε μια ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλομορφία ως προς την κλινική τους εικόνα. Οι διαταραχές αυτές εμφανίζονται με ποικίλους τρόπους, επηρεάζοντας κυρίως τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, τις κοινωνικές σχέσεις ενώ παρατηρούνται περιορισμένα ενδιαφέροντα και επαναληπτική ή στερεότυπη συμπεριφορά αλλά και αισθητηριακή ευαισθησία

Read more →

Κινησιολογική Αναπτυξη Παιδιών από 2 εως 5 ετών.

Η κινησιολογία είναι η μελέτη της ανθρώπινης κίνησης από την προοπτική των φυσικών επιστημών. Κάποιοι την θεωρούν ως μία αυτούσια επιστήμη. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι ένα αντικείμενο μελέτης γιατί οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται προέρχονται από βασικές επιστήμες όπως είναι η ανατομία, η φυσιολογία και η φυσική (Hamilton, Luttgens, 2003).

Read more →