Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία, τι είναι;

Η Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία αποτελεί μια νευρολογική διαταραχή. Πρόκειται για μια μειωμένη ικανότητα ή ανικανότητα, από το παιδί, να συντονίσει τους αρθρωτές του, έτσι ώστε να εκτελέσει εκούσιες κινήσεις και τελικά να παράγει ομιλία.

Τα παιδιά με Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία δεν αντιμετωπίζουν κάποια μυϊκή αδυναμία. Φυσικά, κάθε παιδί δεν εκδηλώνει τις ίδιες δυσκολίες με όλα τα παιδιά που παρουσιάζουν την ιδία διαταραχή, αλλά διαφέρει και το είδος των δυσκολιών και ο βαθμός που αυτές παρουσιάζονται.

Ένα από τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά της εξελικτικής δυσπραξίας με άλλες διαταραχές άρθρωσης αποτελεί το γεγονός της αυξημένης συχνότητας των λαθών όταν αυξάνεται και η φωνητική πολυπλοκότητα καθώς και το μήκος της λέξης ή της φράσης. Τα λάθη στην άρθρωση αυξάνονται όταν μια λέξη περιέχει φωνήματα συριστικά, τριβόμενα ή συμπλέγματα συμφώνων όνων όσο αυξάνεται και το μήκος κάθε φράσης αυξάνεται και η πιθανότητα αρθρωτικού λάθους.

Τα παιδιά με Λεκτική Δυσπραξία αναγνωρίζουν τις δυσκολίες τους και καταβάλουν προσπάθεια για να παράγουν σωστά αυτό που σκέφτονται να πουν, γι’ αυτό το λόγο ενδεχομένως ,να εμφανίσουν μια τάση επιθετικότητας απέναντι σε συνομήλικους. Σε αλλά παιδιά, η δυσκολία να βρουν τις κατάλληλες λέξεις μπορεί να εμφανιστεί ως ντροπή ή χρησιμοποιούν σαν απάντηση το «δεν γνωρίζω» σε ερωτήσεις.

Κύρια χαρακτηριστικά λοιπόν των παιδιών που εμφανίζουν Λεκτική Δυσπραξία είναι:

  • Αρκετά μη σταθερά αρθρωτικά λάθη
  • Αργή ανάπτυξη ομιλίας
  • Κινήσεις αναζήτησης αρθρωτών
  • Λάθη στη σειρά των ήχων (τιπα, αντί για πίτα)
  • Αυξανόμενα λάθη, σε φράσεις μεγαλυτέρου μήκους ή σε περίπλοκες φωνοτακτικές δομές
  • Μειωμένη καταληπτότητα

Λόγω της πολυπλοκότητας της διαταραχής, η διάγνωση καθίσταται δύσκολη διαδικασία, ενώ απαραίτητη θεωρείται η αξιολόγηση της ώστε να τεθούν οι θεραπευτικοί στόχοι που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Η θεραπεία χρήζει  άμεσης λογοθεραπευτικής αντιμετώπισης, απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση του προβλήματος και συνήθως είναι μακροχρόνια.

Μαργαρίτη Ελένη, Λογοθεραπεύτρια της Μονάδας Λόγου & Γραφής Εν λόγω .