Λογοθεραπεία και Ψυχολογία : Δρόμος διπλής κατεύθυνσης!

Η επικοινωνία είναι μια διαδικασία διπλής κατεύθυνσης μέσα από την οποία οι άνθρωποι ανταλλάσσουν πληροφορίες. Στέλνουμε τις πληροφορίες μέσα από την ομιλία, την γραφή, τα νοήματα και τις λαμβάνουμε ακούγοντας, διαβάζοντας και βλέποντας. Η καθημερινότητα μας και όλων των ειδών οι διαπροσωπικές μας σχέσεις εξαρτώνται πλήρως από τις δεξιότητες της επικοινωνίας μας.

Read more →

Η ανάπτυξη των παιδιών κατά την προσχολική τους ηλικία.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τυπικές δραστηριότητες και δεξιότητες στην σωματική, κοινωνική, συναισθηματική και διανοητική ανάπτυξη των παιδιών από την ηλικία των 2 έως και 5 ετών.

Read more →

Χαριτωμένες ‘αλλαγές’ ή προβλήματα άρθρωσης ;

Η «τότα» αντί για το σωστό κότα ή το «νεό» αντί νερό είναι οι χαριτωμένες αλλαγές που κάνουν συνήθως τα μικρά παιδιά, όταν όμως αυτές οι αλλαγές συνεχίζονται και σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας παύουν να είναι χαριτωμένες. Πολλά παιδιά παρουσιάζουν προβλήματα στην άρθρωση τους με αποτέλεσμα να παράγουν λανθασμένους φθόγγους ,συλλαβές ή και λέξεις ακόμα, με αποτέλεσμα αυτοί που ακούνε το παιδί να μην καταλαβαίνουν τι είπε ή να δίνουν περισσότερη προσοχή στον τρόπο που ακούγονται οι λέξεις παρά στο τι σημαίνουν!

Read more →

Πότε πρέπει να αρχίσει το παιδί μου Λογοθεραπεία;

Κάθε παιδί είναι διαφορετικό και ακολουθεί τη δική του πορεία ανάπτυξης. Η εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας κάθε παιδιού είναι διαφορετική. Ωστόσο, υπάρχουν ενδεικτικές ηλικίες που μας πληροφορούν για το μέσο όρο εκδήλωσης συγκεκριμένων λεκτικών και μη λεκτικών συμπεριφορών. Καθώς ο ρυθμός εμφάνισης των αναπτυξιακών σταδίων ποικίλλει από παιδί σε παιδί, οι γονείς θα πρέπει να συζητούν με τους ειδικούς αν τους προβληματίζει η αργοπορία κατάκτησης κάποιου σταδίου δεδομένου ότι η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση βοηθούν το παιδί να ανταποκριθεί καλύτερα στις όποιες δυσκολίες παρουσιάσει.

Read more →

Τραυλισμός : Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται!

Ο τραυλισμός είναι η διαταραχή του ρυθμού και της ροής της ομιλίας. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι οι επαναλήψεις ήχων, συλλαβών ή και λέξεων ( ει…ει…είμαι καλά), οι άφωνες διακοπές (π…αγωτό), οι παρατάσεις ήχων (σσσυγνώμη), οι συσπάσεις των οργάνων άρθρωσης και άλλων οργάνων και η αλλαγή κάποιας λέξης με άλλη που είναι εύκολο να ειπωθεί.

Read more →

Τι είναι η Λογοθεραπεία;

Η λογοθεραπεία είναι το αντικείμενο της επιστήμης της λογοπεδικής η οποία ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, των διαταραχών επικοινωνίας δηλαδή των διαταραχών λόγου ,φωνής και της ομιλίας σε παιδιά και ενήλικες.

Read more →

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Μιλώντας για τις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές αναφερόμαστε σε μια ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλομορφία ως προς την κλινική τους εικόνα. Οι διαταραχές αυτές εμφανίζονται με ποικίλους τρόπους, επηρεάζοντας κυρίως τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, τις κοινωνικές σχέσεις ενώ παρατηρούνται περιορισμένα ενδιαφέροντα και επαναληπτική ή στερεότυπη συμπεριφορά αλλά και αισθητηριακή ευαισθησία

Read more →

Κινησιολογική Αναπτυξη Παιδιών από 2 εως 5 ετών.

Η κινησιολογία είναι η μελέτη της ανθρώπινης κίνησης από την προοπτική των φυσικών επιστημών. Κάποιοι την θεωρούν ως μία αυτούσια επιστήμη. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι ένα αντικείμενο μελέτης γιατί οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται προέρχονται από βασικές επιστήμες όπως είναι η ανατομία, η φυσιολογία και η φυσική (Hamilton, Luttgens, 2003).

Read more →