Λογοθεραπεία και Ψυχολογία : Δρόμος διπλής κατεύθυνσης!

Η επικοινωνία είναι μια διαδικασία διπλής κατεύθυνσης μέσα από την οποία οι άνθρωποι ανταλλάσσουν πληροφορίες. Στέλνουμε τις πληροφορίες μέσα από την ομιλία, την γραφή, τα νοήματα και τις λαμβάνουμε ακούγοντας, διαβάζοντας και βλέποντας. Η καθημερινότητα μας και όλων των ειδών οι διαπροσωπικές μας σχέσεις εξαρτώνται πλήρως από τις δεξιότητες της επικοινωνίας μας. 

Οι διάφορες διαταραχές επικοινωνίας, όπως, αργοπορία στην εξέλιξη του λόγου, διαταραχή στην άρθρωση, στην ροή του λόγου, στην φωνή, μαθησιακές δυσκολίες κα, προβληματίζουν την κοινωνία μας σήμερα και χρήζουν αντιμετώπισης από Λογοθεραπευτή. Ο ειδικός που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση των διαταραχών του προφορικού, πρακτικού, γραπτού λόγου που επηρεάζουν την ικανότητα επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες είναι ο λογοθεραπευτής – λογοπεδικός. Η οποιαδήποτε μορφή δυσκολίας ενός ατόμου να επικοινωνήσει, επηρεάζει την ψυχολογία του και του περιβάλλοντος του ( οικογένεια, φίλους, σχολείο).

Με την αναζήτηση Λογοθεραπείας τα άτομα αυτά ενδυναμώνονται και προχωρούν προς μια ενθαρρυντική στάση και αξιολόγηση του εαυτού τους, κάτι που προωθεί την περαιτέρω εξέλιξη της θεραπείας. 

Όταν ένα παιδί έχει διαταραχή στον λόγο ή στην ομιλία, είναι δύσκολο να εκφραστεί και να μοιραστεί με τους γύρω του αυτά που θέλει ή αισθάνεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται μια εσωτερική αναστάτωση που μπορεί να εκφραστεί πολλές φορές μέσα από αδικαιολόγητο θυμό ή επίθεση ή μια γενικότερη προβληματική συμπεριφορά. Στην σχολική ηλικία η πίεση για σωστή επικοινωνία είναι ακόμα μεγαλύτερη αφού το παιδί καλείται να επικοινωνήσει σωστά με άτομα και παιδιά που δεν γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του. Χωρίς την βοήθεια του ειδικού θα συνεχίσει το παιδί να αισθάνεται ότι είναι κάτι το διαφορετικό από την ομάδα και οι προβληματική συμπεριφορά θα συνεχιστεί.  

Πολλοί γονείς πιστεύουν ότι τα παιδιά τους μπορεί να είναι μικρά ακόμη για Λογοθεραπεία ή ότι λόγω της δύσκολης συμπεριφοράς τους δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στη Λογοθεραπεία. Αυτό όμως είναι ακριβώς το αντίθετο από την πραγματικότητα. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, βοηθάνε το παιδί να βελτιώσει τις τυχόν διαταραχές που έχει στο λόγο ή στην ομιλία του με αποτέλεσμα να αυξηθεί η αυτοπεποίθηση του και να ελαχιστοποιήσει την προβληματική συμπεριφορά του. Ο θεραπευτής έχει τον τρόπο να προσεγγίσει το παιδί και ανάλογα με τις ανάγκες και την συμπεριφορά του δημιουργεί ένα ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης. 

Τα παιδιά που φανερώνουν Μαθησιακές Δυσκολίες στην σχολική ηλικία συχνά έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς και οι δάσκαλοι να τους αντιμετωπίζουν θετικά, να ενθαρρύνουν αλλά και να επαινούν τις προσπάθειες τους. Ο λογοθεραπευτής θα βοηθήσει αυτό το παιδί να βελτιωθεί στην μάθηση του γραπτού λόγου, την ανάγνωση, ορθογραφία. Θα συνεργαστεί, επίσης με τον δάσκαλο και το σχολείο ώστε να υπενθυμίζουν στο παιδί να χρησιμοποιεί τις επιτυχής στρατηγικές που έμαθε και στην τάξη, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η αυτοπεποίθηση του και να του αρέσει και πάλι το σχολείο.

Η σωστή αντιμετώπιση καθώς και η στήριξη των ατόμων με δυσκολίες στην επικοινωνία από το περιβάλλον τους ( οικογένεια, φίλους, σχολείο, συναδέλφους κα) είναι σημαντική για την ψυχολογία τους και την πορεία της θεραπείας τους. Είναι βασικό όλοι μας να έχουμε ανοιχτό μυαλό και να μπορούμε να δημιουργούμε ένα θετικό περιβάλλον για τα παιδιά – άτομα αυτά.