Πότε πρέπει να αρχίσει το παιδί μου Λογοθεραπεία;

Κάθε παιδί είναι διαφορετικό και ακολουθεί τη δική του πορεία ανάπτυξης. Η εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας κάθε παιδιού είναι διαφορετική. Ωστόσο, υπάρχουν ενδεικτικές ηλικίες που μας πληροφορούν για το μέσο όρο εκδήλωσης συγκεκριμένων λεκτικών και μη λεκτικών συμπεριφορών. Καθώς ο ρυθμός εμφάνισης των αναπτυξιακών σταδίων ποικίλλει από παιδί σε παιδί, οι γονείς θα πρέπει να συζητούν με τους ειδικούς αν τους προβληματίζει η αργοπορία κατάκτησης κάποιου σταδίου δεδομένου ότι η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση βοηθούν το παιδί να ανταποκριθεί καλύτερα στις όποιες δυσκολίες παρουσιάσει. 

0- 6 μηνών

◇Αντιδρά στους  ήχους, κοιτάει ή στρέφει το κεφάλι του προς την πηγή τους.

◇Προσπαθεί να πει διαφορετικούς ήχους, /p/, /b/, /m/ όταν μουρμουρίζει.

◇Διαφέρει το κλάμα του ανάλογα με τις ανάγκες του.

◇Αναγνωρίζει τη  φωνή της μητέρας του.

◇Επικοινωνεί με τη γλώσσα του σώματος, τη βλεμματική επαφή και το χαμόγελο.

7-12 μηνών

◇Καταλαβαίνει το “ναι” και το “όχι”.

◇Καταλαβαίνει και ανταποκρίνεται στο όνομά του.

◇Ακούει και μιμείται περισσότερους ήχους.

◇Αναγνωρίζει λέξεις που σχετίζονται με καθημερινά αντικείμενα.

◇Αρχίζει να μετατρέπει το μουρμούρισμα σε ακατάληπτη γλώσσα.

◇Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1-3 λέξεων.

◇Κατανοεί απλές εντολές.

13-18 μηνών

◇Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο από 3 έως 20 λέξεις ή περισσότερες (κυρίως ουσιαστικά).

◇Συνδυάζει χειρονομίες και λόγο.

◇Χρησιμοποιεί πρότυπα επιτονισμού ενηλίκων.

◇Παραλείπει αρχικά συμφώνα και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα.

◇Κάνει έκκληση για τα περισσότερα από τα αντικείμενα που επιθυμεί.

◇Αναγνωρίζει 1 με 3 μέρη του σώματος.

19-24 μηνών

◇Χρησιμοποιεί λέξεις πιο συχνά από ασυνάρτητη ομιλία.

◇Είναι κατανοητό 25-50% στους ξένους.

◇Αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα.

◇Απαντά στην ερώτηση «Τι είναι αυτό;».

◇Γνωρίζει 5 μέρη του σώματος.

◇Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 με 100 ή και περισσότερες λέξεις.

◇Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 300 ή περισσότερων λέξεων.

◇Αρχίζει να χρησιμοποιεί αντωνυμίες.

◇Διατηρεί ασταθή τον έλεγχο της φωνής.

◇Χρησιμοποιεί κατάλληλο κυματισμό φωνής για ερωτήσεις.

◇Διασκεδάζει ακούγοντας ιστορίες.

◇Ονομάζει επακριβώς μερικά οικεία αντικείμενα.

2- 3 ετών

◇Ο λόγος είναι καταληπτός 50-75%.

◇Καταλαβαίνει το ένα και τα πολλά.

◇Εκφράζει την ανάγκη για τουαλέτα( πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά).

◇Ζητάει αντικείμενα με το όνομά τους.

◇Δείχνει τις εικόνες σε βιβλίο ονομάζοντάς τις.

◇Αναγνωρίζει διάφορα μέρη του σώματος.

◇Ακολουθεί απλές εντολές και απαντά στις απλές ερωτήσεις.

◇Απολαμβάνει να ακούει μικρές ιστορίες, τραγούδια και ρυθμούς.

◇Κάνει ερωτήσεις με 1 ή 2 λέξεις.

◇Χρησιμοποιεί φράσεις 3-4 λέξεων με Υποκείμενο-Ρήμα-Αντικείμενο.

◇Χρησιμοποιεί μερικές προθέσεις, άρθρα, ρήματα στον ενεστώτα, ομαλό πληθυντικό,γραμματικές εκθλίψεις και ανώμαλους τύπους στον αόριστο.

◇Χρησιμοποιεί τις λέξεις που έχουν γενικό περιεχόμενο.

◇Συνεχίζει να ηχολαλεί όταν συναντά δυσκολίες στο λόγο.

◇Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 500 ως 900 ή περισσότερων λέξεων.Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 ως 250 ή περισσότερων λέξεων. (ραγδαία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου).

◇Παρουσιάζει πολλαπλά γραμματικά λάθη.

◇Καταλαβαίνει τα περισσότερα από αυτά που λέγονται.

◇Συχνά παρουσιάζει επαναλήψεις κυρίως στην έναρξη, στο ΄΄ εγώ ΄΄ και στις πρώτες συλλαβές. 

◇Μιλάει με δυνατή φωνή.

◇Αυξάνει το επίπεδο του τόνου της φωνής.

◇Χρησιμοποιεί τα φωνήεντα σωστά.

◇Χρησιμοποιεί σωστά σύμφωνα σε αρχική θέση( αν και καμία φορά αποτυγχάνει).

◇Συχνά παραλείπει σύμφωνα σε μεσαία θέση.

◇Συχνά παραλείπει ή υποκαθιστά σύμφωνα σε τελική θέση.

◇Χρησιμοποιεί περίπου 27 φωνήματα.

◇Χρησιμοποιεί το βοηθητικό ρήμα  ΄΄ είναι ΄΄.

◇Χρησιμοποιεί μερικά ομαλά ρήματα στον αόριστο, κτητικά μορφήματα, αντωνυμίες και την προστακτική έγκλιση.

3-4 ετών

◇Καταλαβαίνει τη λειτουργία των αντικειμένων.

◇Καταλαβαίνει διαφορές στις έννοιες (σταματάω-ξεκινάω, μέσα- πάνω,μικρό- μεγάλο).

◇Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 2 και 3 μέρη.

◇(2πλή: Πιάσε το μολύβι και γράψε, 3πλη: Σήκω, πήγαινε στο ντουλάπι και άνοιξέ το).

◇Ρωτάει και απαντάει απλές ερωτήσεις (ποιος, τι, που, γιατί).

◇Συχνά κάνει ερωτήσεις και ζητά λεπτομέρειες στις απαντήσεις.

◇Παράγει απλές προφορικές αναλογίες.

◇Χρησιμοποιεί 4 με 5 λέξεις στις προτάσεις.

◇Επαναλαμβάνει 6 με 13 συλλαβές στις προτάσεις επακριβώς.

◇Αναγνωρίζει αντικείμενα με το όνομά τους.

◇Χειρίζεται επιδέξια τους ενήλικες και παρατηρεί.

◇Μπορεί να συνεχίζει να ηχολαλεί.

◇Χρησιμοποιεί ως 6 λέξεις σε κάθε πρόταση.

◇Χρησιμοποιεί ουσιαστικά και ρήματα πιο συχνά.

◇Έχει αίσθηση του παρελθόντος και του μέλλοντος.

◇Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 1200-2000 λέξεων.

◇Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 800- 1500 λέξεων.

◇Μπορεί συχνά κατά την ομιλία να επαναλαμβάνεται, να παρουσιάζει διακοπές, να έχει διαταραγμένη αναπνοή και να κάνει γκριμάτσες του προσώπου.

◇Αυξάνει το ρυθμό του λόγου.

◇Ψιθυρίζει.

◇Κατέχει 50% των συμφώνων και των συμπλεγμάτων.

◇Ο λόγος είναι 80% καταληπτός.

◇Η γραμματική βελτιώνεται αν και κάποια λάθη επιμένουν.

◇Κατάλληλη χρήση του ΄΄ είμαι ΄΄ και ΄΄ είναι ΄΄ στις προτάσεις.

◇Βάζει 2 γεγονότα σε χρονολογική σειρά.

◇Συμμετέχει σε συζητήσεις.

◇Χρησιμοποιεί κάποιες γραμματικές εκθλίψεις, ανώμαλους πληθυντικούς, ρήματα μελλοντικού χρόνου και συνδέσμους.

◇Συνεπής χρήση ομαλού πληθυντικού, κτητικών αντωνυμιών και ρημάτων αορίστου.

4-5 ετών

◇Κατανοεί τις έννοιες των αριθμών ως το 3.

◇Συνεχίζεται η κατανόηση της αντίληψης του χώρου.

◇Αναγνωρίζει 1ως 3 χρώματα.

◇Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 2800 ή περισσότερων λέξεων.

◇Μετράει ως το 10 μηχανικά.

◇Ακούει σύντομες, απλές ιστορίες.

◇Απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία.

◇Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις.

◇Έχει λεξιλόγιο έκφρασης 900 ως 2000 ή παραπάνω λέξεων.

◇Χρησιμοποιεί προτάσεις 4 ως 8 λέξεων.

◇Απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις που αποτελούνται από 2 μέρη.

◇Ρωτά ορισμούς λέξεων.

◇Μιλά με συχνότητα 186 λέξεων ανά λεπτό περίπου.

◇Μειώνεται ο συνολικός αριθμός των επαναλήψεων.

◇Διασκεδάζει με τα στιχάκια, τους ρυθμούς και τις ακατάληπτεςσυλλαβές.

◇Παράγει σύμφωνα με ακρίβεια 90%.

◇Μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των συνεχών ηχητικών παραλείψεων και των υποκαταστάσεων.

◇Συχνά παραλείπει ενδιάμεσα σύμφωνα.

◇Ο λόγος του είναι συνήθως καταληπτός από τους ξένους.

◇Μιλά σχετικά με εμπειρίες στο σχολείο, σε σπίτι φίλων κλπ.

◇Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια μεγάλη ιστορία.

◇Δίνει προσοχή σε μια ιστορία και απαντά σε απλές ερωτήσεις σχετικά με αυτή.

◇Χρησιμοποιεί κάποιους ανώμαλους πληθυντικούς, κτητικές αντωνυμίες, μέλλοντα

χρόνο, αυτοπαθείς αντωνυμίες και συγκριτικά μορφήματα στις προτάσεις.

5- 6 ετών

◇Ονομάζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα.

◇Ακολουθεί οδηγίες που δίνονται σε μια ομάδα.

◇Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 3 μέρη.

◇Κάνει ερωτήσεις με το ΄΄ Πως ΄΄ .

◇Απαντά λεκτικά στο ΄΄ Γεια ΄΄ και στο ΄΄ Τι κάνεις; ΄΄.

◇Χρησιμοποιεί παρελθόντα και μέλλοντα χρόνο κατάλληλα.

◇Χρησιμοποιεί συνδέσμους.

◇Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 13000 λέξεις.

◇Ονομάζει τα αντίθετα.

◇Ονομάζει διαδοχικά ημέρες της εβδομάδας.

◇Μετρά μηχανικά ως το 30 .

◇Συνεχίζεται η δραστική αύξηση του λεξιλογίου.

◇Μειώνει το μήκος των προτάσεων σε 4 ως 6 λέξεις.

◇Αντιστρέφει ήχους περιστασιακά.

◇Ανταλλάσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις.

◇Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρειες.

◇Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια ιστορία.

◇Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλει παιδικά ποιηματάκια.

◇Επικοινωνεί εύκολα με ενήλικες και άλλα παιδιά.

◇Χρησιμοποιεί κατάλληλη γραμματική στις περισσότερες περιπτώσεις.

6-7 ετών 

◇Ονομάζει κάποια γράμματα, αριθμούς και νομίσματα.

◇Τοποθετεί κατά σειρά αριθμούς.

◇Κατανοεί το αριστερά και το δεξιά.

◇Χρησιμοποιεί αυξανόμενα πιο σύνθετες περιγραφές.

◇Απασχολείται με συζητήσεις.

◇Έχει ένα αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 20000 λέξεων.

◇Χρησιμοποιεί προτάσεις μήκους 6 λέξεων περίπου.

◇Κατανοεί τις περισσότερες έννοιες του χρόνου.

◇Απαγγέλει το αλφάβητο.

◇Μετρά ως το 100 μηχανικά.

◇Χρησιμοποιεί περισσότερα μορφολογικά σημάδια καταλλήλως.

◇Χρησιμοποιεί κατάλληλα την παθητική φωνή.Επιμέλεια κειμένων :Ντεβέ Νικολέττα, Λογοθεραπεύτρια του Εν λόγω