Τραυλισμός : Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται!

Ο Τραυλισμός είναι η διαταραχή του ρυθμού και της ροής της ομιλίας. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι οι επαναλήψεις ήχων, συλλαβών ή και λέξεων ( ει…ει…είμαι καλά), οι άφωνες διακοπές (π…αγωτό), οι παρατάσεις ήχων (σσσυγνώμη), οι συσπάσεις των οργάνων άρθρωσης και άλλων οργάνων και η αλλαγή κάποιας λέξης με άλλη που είναι εύκολο να ειπωθεί. 

Επίσης υπάρχουν και άλλα εμφανή χαρακτηριστικά που συνοδεύουν τον τραυλισμό και παρουσιάζονται με διαφόρους τρόπους όπως, ανοιγοκλείσιμο ματιών, ζάρωμα φρυδιών, ιδρώτα, συσπάσεις μυών κ.α. 

Κατά την διάρκεια της φυσιολογικής αναπτυξιακής εξέλιξης της ομιλίας του παιδιού παρατηρείται δυσκολία στη ροή. Αυτό γίνεται συνήθως κατά την παιδική ηλικία { συνήθως 2 ½  – 4 χρ. } το παιδί μπορεί να παρουσιάσει χαρακτηριστικά τραυλισμού, τα οποία πολλές φορές είναι περιστασιακά. 

Οι βασικές αιτίες του τραυλισμού επιστημονικά δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί. Πιστεύεται ότι διάφοροι παράγοντες, όπως ψυχολογικοί, οργανικοί, περιβαλλοντικοί καθώς και η κληρονομικότητα, μπορεί να αποτελέσουν τα πιθανά αίτια του τραυλισμού. 

Ο τραυλισμός κάνει την εμφάνιση του συνήθως στη σχολική ηλικία και στη διάγνωση του οδηγούν οι επαναλήψεις, οι άφωνες διακοπές, οι παρατάσεις που συνοδεύονται από άλλες ανεπιθύμητες μη φυσιολογικές αντιδράσεις (π.χ. συσπάσεις μυών). 

Για την αντιμετώπιση του τραυλισμού υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις, τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. Η λογοθεραπεία προσφέρει στο άτομο που τραυλίζει διάφορες τεχνικές ομιλίας, ειδικές ασκήσεις αναπνοής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, καθώς και βοήθεια για καλύτερη αντίληψη και κατανόηση του προβλήματος. Η μείωση του τραυλισμού εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η συχνότητα, η ένταση του προβλήματος και η αποδοχή του.

Πως πρέπει να αντιμετωπίζετε το άτομο που παρουσιάζει χαρακτηριστικά τραυλισμού:

              ▪ ΝΑ το δεχτείτε όπως είναι, ΜΗΝ το απορρίπτεται!

              ▪ ΝΑ δείχνετε το ενδιαφέρον σας στο τι λέει και όχι στο πως το λέει.▪

              ▪ ΝΑ του δημιουργείτε ένα ήρεμο περιβάλλον χρησιμοποιώντας αργή ομιλία. 

              ▪ ΝΑ το αφήνεται να ολοκληρώσει την σκέψη του χωρίς να συμπληρώνεται εσείς. 

              ▪ ΝΑ του μιλάτε σε εύκολη γλώσσα και όχι πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα αν είναι παιδί. 

              ▪ ΝΑ το παροτρύνεται να μιλά όσο θέλει.

              ▪ ΝΑ το αμείβετε, όταν μιλά καλά, δηλαδή σωστά Ελληνικά, και όχι όταν δεν τραυλίζει. Η αμοιβή του είναι για το τι λέει και όχι για το πώς το λέει.

Πως ΔΕΝ πρέπει να αντιμετωπίζετε το άτομο που παρουσιάζει χαρακτηριστικά τραυλισμού:

              ▪ ΜΗΝ προσπαθείτε να λύσετε μόνοι σας το πρόβλημα με μεθόδους όπως «πάρε βαθιά αναπνοή», «χαλάρωσε» κ.α.

              ▪ ΜΗ δείξετε ότι αγωνιάτε ή ανησυχείτε για την ομιλία του.

              ▪ ΜΗΝ το αναγκάζετε να μιλά ή να απαγγέλλει μπροστά σε ξένα άτομα.

              ▪ ΜΗΝ του επιτρέπετε να αποφεύγει τις υπευθυνότητες του, χρησιμοποιήστε την ίδια πειθαρχία όπως με τα άλλα παιδιά.

              ▪ ΜΗΝ το διακόπτετε, όταν μιλά.

              ▪ ΜΗΝ το βομβαρδίζετε με πολλές ερωτήσεις που αυξάνουν το άγχος του. 

              ▪ ΜΗΝ τον ενθαρρύνετε να χρησιμοποιεί μια άλλη εύκολη λέξη στη θέση λέξεων που τον δυσκολεύουν, αυτό θα ενισχύσει τον φόβο του για ορισμένες λέξεις και φράσεις.

              ▪ΜΗ συζητάτε το πρόβλημα παρουσία του.                                        

 από την Ελένη Πρεσβεία, Λογοθεραπεύτρια