Χαριτωμένες ‘αλλαγές’ ή προβλήματα άρθρωσης ;

Η «τότα» αντί για το σωστό κότα ή το «νεό» αντί νερό είναι οι χαριτωμένες αλλαγές που κάνουν συνήθως τα μικρά παιδιά, όταν όμως αυτές οι αλλαγές συνεχίζονται και σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας παύουν να είναι χαριτωμένες. Πολλά παιδιά παρουσιάζουν προβλήματα στην άρθρωση τους με αποτέλεσμα να παράγουν λανθασμένους φθόγγους ,συλλαβές ή και λέξεις ακόμα, με αποτέλεσμα αυτοί που ακούνε το παιδί να μην καταλαβαίνουν τι είπε ή να δίνουν περισσότερη προσοχή στον τρόπο που ακούγονται οι λέξεις παρά στο τι σημαίνουν!

Τι είναι όμως η άρθρωση; Άρθρωση λοιπόν, είναι η διαδικασία με την οποία οι ήχοι που παράγονται από τις φωνητικές χορδές και με τη βοήθεια των υπόλοιπων οργάνων της φώνησης (γλώσσας, κάτω γνάθου, χείλια κ.λ.π.) μετατρέπονται σε φθόγγους, συλλαβές και λέξεις.

Τα παιδιά μαθαίνουν τους φθόγγους ομιλίας με το να ακούνε την ομιλία γύρω τους, έτσι η διαδικασία μάθησης ξεκινάει από πολύ νωρίς. Εάν τα παιδιά κατά την διάρκεια αυτής της σημαντικής ακουστικής περιόδου έχουν προβλήματα με τα αυτιά τους τότε μπορεί να αποτύχουν στην εκμάθηση των φθόγγων που θεωρούνται απαραίτητοι για την σωστή ομιλία.

Ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών ξεπερνάει τα προβλήματα της άρθρωσης  καθώς το παιδί μεγαλώνει και η ομιλία γίνεται πιο κατανοητή. Όμως υπάρχουν και παιδιά που χρειάζονται την άμεση επέμβαση  του ειδικού έτσι ώστε να ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα της άρθρωσης τους.

Μιλώντας για διαταραχές της άρθρωσης εννοούμε τα συνεχή και συστηματικά λάθη των κινήσεων που απαιτούνται για την προφορά των φθόγγων  τα οποία χωρίζουμε σε τρεις βασικές κατηγορίες : αντικαταστάσεις (΄΄σ΄΄ με το ΄΄θ΄΄),παραλείψεις (΄΄νεό΄΄ αντί νερό) και παραφθορές (όταν ο φθόγγος  δεν προφέρεται σωστά αλλά ακούγεται σαν το επιδιωκόμενο).

Η διαδικασία μάθησης των φθόγγων ακολουθεί μια διαδοχική σειρά ανάλογη με την ηλικία του παιδιού. Μερικοί φθόγγοι όπως το ΄΄μ΄΄ ,το ΄΄π΄΄ και το ΄΄μπ΄΄ μαθαίνονται από την ηλικία των τριών ετών. Άλλοι φθόγγοι, όπως το ΄΄ρ΄΄, το ΄΄λ΄΄ και το ΄΄σ΄΄ συχνά δεν έχουν κατακτηθεί πλήρως έως και την σχολική ηλικία. Η σωστή παραγωγή των φθόγγων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν πάνε στην πρώτη  δημοτικού. Πολλά παιδιά βέβαια μαθαίνουν αυτούς τους φθόγγους πολύ πιο νωρίς.

Είναι αναγκαία, για κάθε είδους αρθρωτικές δυσκολίες, η παρέμβαση του λογοπεδικού κατά την διάρκεια της προσχολικής ηλικίας .Μην ξεχνάμε τι επιπτώσεις μπορεί να φέρει ένα πρόβλημα άρθρωσης στην κοινωνική, εκπαιδευτική ή και επαγγελματική ζωή μας καθώς η ομιλία είναι ένα σημαντικό κομμάτι του εαυτού μας.               

 από την Ελένη Πρεσβεία , Λογοθεραπεύτρια