Λογοθεραπεία και Ψυχολογία : Δρόμος διπλής κατεύθυνσης!

Η επικοινωνία είναι μια διαδικασία διπλής κατεύθυνσης μέσα από την οποία οι άνθρωποι ανταλλάσσουν πληροφορίες. Στέλνουμε τις πληροφορίες μέσα από την ομιλία, την γραφή, τα νοήματα και τις λαμβάνουμε ακούγοντας, διαβάζοντας και βλέποντας. Η καθημερινότητα μας και όλων των ειδών οι διαπροσωπικές μας σχέσεις εξαρτώνται πλήρως από τις δεξιότητες της επικοινωνίας μας.

Read more →

Τραυλισμός : Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται!

Ο τραυλισμός είναι η διαταραχή του ρυθμού και της ροής της ομιλίας. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι οι επαναλήψεις ήχων, συλλαβών ή και λέξεων ( ει…ει…είμαι καλά), οι άφωνες διακοπές (π…αγωτό), οι παρατάσεις ήχων (σσσυγνώμη), οι συσπάσεις των οργάνων άρθρωσης και άλλων οργάνων και η αλλαγή κάποιας λέξης με άλλη που είναι εύκολο να ειπωθεί.

Read more →

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Μιλώντας για τις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές αναφερόμαστε σε μια ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλομορφία ως προς την κλινική τους εικόνα. Οι διαταραχές αυτές εμφανίζονται με ποικίλους τρόπους, επηρεάζοντας κυρίως τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, τις κοινωνικές σχέσεις ενώ παρατηρούνται περιορισμένα ενδιαφέροντα και επαναληπτική ή στερεότυπη συμπεριφορά αλλά και αισθητηριακή ευαισθησία

Read more →