Γνωστική Ανάπτυξη του νηπίου και Σχολική ετοιμότητα.

Στη διάρκεια της ανάπτυξης από τη βρεφική ηλικία ως την εφηβεία ,το παιδί περνάει από διάφορες φάσεις γνωστικής εξέλιξης δηλ. των λειτουργιών του εγκέφαλου όπως η σκέψη, μνήμη, αντίληψη ,οργάνωση και επεξεργασία πληροφοριών κ.λ.π.

Read more →

Μαθησιακές Δυσκολίες & Εργοθεραπεία: Πρώιμη Παρέμβαση !

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός διαγνωστικός ρόλος, ο οποίος αναφέρεται σε ειδικές δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά, όπως αυτές προσδιορίζονται στα ειδικά τεστ επίδοσης ,στα οποία οι επιδόσεις του παιδιού είναι σημαντικά κατώτερες από τις αναμενόμενες σε σχέση με την ηλικία, το νοητικό επίπεδο και το επίπεδο της τάξης στην οποία φοιτά το παιδί» (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006)

Read more →

Η ανάπτυξη των παιδιών κατά την προσχολική τους ηλικία.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τυπικές δραστηριότητες και δεξιότητες στην σωματική, κοινωνική, συναισθηματική και διανοητική ανάπτυξη των παιδιών από την ηλικία των 2 έως και 5 ετών.

Read more →

Χαριτωμένες ‘αλλαγές’ ή προβλήματα άρθρωσης ;

Η «τότα» αντί για το σωστό κότα ή το «νεό» αντί νερό είναι οι χαριτωμένες αλλαγές που κάνουν συνήθως τα μικρά παιδιά, όταν όμως αυτές οι αλλαγές συνεχίζονται και σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας παύουν να είναι χαριτωμένες. Πολλά παιδιά παρουσιάζουν προβλήματα στην άρθρωση τους με αποτέλεσμα να παράγουν λανθασμένους φθόγγους ,συλλαβές ή και λέξεις ακόμα, με αποτέλεσμα αυτοί που ακούνε το παιδί να μην καταλαβαίνουν τι είπε ή να δίνουν περισσότερη προσοχή στον τρόπο που ακούγονται οι λέξεις παρά στο τι σημαίνουν!

Read more →

Ορισμός και χαρακτηριστικά των Μαθησιακών Δυσκολιών

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αναφέρονται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες διαγιγνώσκονται συνήθως για πρώτη φορά κατά την παιδική ηλικία και μπορεί να εμφανίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών δεξιοτήτων

Read more →

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Μιλώντας για τις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές αναφερόμαστε σε μια ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλομορφία ως προς την κλινική τους εικόνα. Οι διαταραχές αυτές εμφανίζονται με ποικίλους τρόπους, επηρεάζοντας κυρίως τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, τις κοινωνικές σχέσεις ενώ παρατηρούνται περιορισμένα ενδιαφέροντα και επαναληπτική ή στερεότυπη συμπεριφορά αλλά και αισθητηριακή ευαισθησία

Read more →

Κινησιολογική Αναπτυξη Παιδιών από 2 εως 5 ετών.

Η κινησιολογία είναι η μελέτη της ανθρώπινης κίνησης από την προοπτική των φυσικών επιστημών. Κάποιοι την θεωρούν ως μία αυτούσια επιστήμη. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι ένα αντικείμενο μελέτης γιατί οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται προέρχονται από βασικές επιστήμες όπως είναι η ανατομία, η φυσιολογία και η φυσική (Hamilton, Luttgens, 2003).

Read more →