Παιδιά με δυσκολίες στην γραφή

«Τομείς στους οποίους παρεμβαίνει η εργοθεραπεία»

ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ

Η γραφή είναι μία βασική δεξιότητα για τα παιδιά της σχολικής ηλικίας και καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την επίδοση του παιδιού στο σχολείο. Η ικανότητα του παιδιού να γράφει ευανάγνωστα και ομαλά είναι σημαντική για την έκφραση και την επικοινωνία. Τα παιδιά που εμφανίζουν δυσκολίες στον τομέα της γραφής είναι παιδιά με κινητικές διαταραχές, παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές και παιδιά μαθησιακές δυσκολίες.


Ειδικότερα ένα παιδί που έχει δυσκολίες στην γραφή παρουσιάζει: δυσανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα, ανομοιογένεια μεγέθους των γραμμάτων, ανομοιογένεια κλίσης των γραμμάτων, απουσία απόστασης μεταξύ λέξεων, αντιστροφή γραμμάτων και μη διατήρηση των λέξεων σε ευθεία γραμμή. Παράλληλα μπορεί το παιδί να γράφει με μειωμένη ταχύτητα, να μην διατηρεί καλό έλεγχο του μολυβιού και να έχει μειωμένο συντονισμό και επιδεξιότητα στην κίνηση.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία αξιολογούνται από τον Εργοθεραπευτή και έτσι σχεδιάζει το Θεραπευτικό του πρόγραμμα ώστε να αναπτύξει τους τομείς που χρειάζονται ώστε να βελτιωθεί η γραφοκινητικότητα του παιδιού. Οι σημαντικότεροι τομείς στους οποίους παρεμβαίνει η εργοθεραπεία είναι: 

Απτικό σύστημα
Αδρή κίνηση
Στάση
Σύλληψη μολυβιού
Συγκέντρωση προσοχής
Σταθερότητα και αναγνώριση
Διαχωρισμός εικόνας-φόντου
Προσανατολισμός στον χώρο
Κατευθυντικότητα
Απτικό σύστημα
Αδρή κίνηση
Στάση
Σύλληψη μολυβιού
Συγκέντρωση προσοχής
Σταθερότητα και αναγνώριση
Διαχωρισμός εικόνας-φόντου
Προσανατολισμός στον χώρο
Κατευθυντικότητα

Ο Εργοθεραπευτής μπορεί να δουλέψει πάνω σ’ αυτούς τους τομείς σε παιδιά όχι μόνο σχολικής ηλικίας αλλά και προνηπιακής(από 4 ετών) που έχουν παρουσιάσει σημεία δυσκολίας σε δεξιότητες που προετοιμάζουν το παιδί για την απόκτηση της ικανότητας της γραφής(π.χ. φτωχή ζωγραφική).
Η Δυσγραφία είναι μία δυσκολία που επηρεάζει άμεσα την σχολική επίδοση του παιδιού, την γενική του μαθησιακή εικόνα και παράλληλα κουράζει με αποτέλεσμα να κάνει δυσάρεστη την μαθησιακή διαδικασία. Η Δυσγραφία αποτελεί συχνά σημαντικό λόγο παραπομπής παιδιών σε Εργοθεραπευτή. Συνεπώς δίδεται μεγάλη σημασία στην αντιμετώπιση της η οποία γίνεται μέσα εξατομικευμένο πρόγραμμα που σχεδιάζει και εφαρμόζει ο Εργοθεραπευτής με στόχο την επίτευξη της καλύτερης ποιότητας γραφής.