Η Θεωρία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και ο Ρόλος του Εργοθεραπευτή

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι η βασική ανθρώπινη λειτουργία οργάνωσης του αισθητηριακού ερεθίσματος με σκοπό τη χρήση του από τον άνθρωπο. Η αυτόματη – αυτονόητη λειτουργία που εκδηλώνεται στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, σε μια καλά αμοιβαία επεξεργασία και ρύθμιση είναι η βάση και οι πυλώνες που θα στηριχθεί όλο το οικοδόμημα της επιβίωσης, της οργανωμένης λειτουργίας (Oetter 2003).

Read more →

Η ανάπτυξη των παιδιών κατά την προσχολική τους ηλικία.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τυπικές δραστηριότητες και δεξιότητες στην σωματική, κοινωνική, συναισθηματική και διανοητική ανάπτυξη των παιδιών από την ηλικία των 2 έως και 5 ετών.

Read more →

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Μιλώντας για τις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές αναφερόμαστε σε μια ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλομορφία ως προς την κλινική τους εικόνα. Οι διαταραχές αυτές εμφανίζονται με ποικίλους τρόπους, επηρεάζοντας κυρίως τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, τις κοινωνικές σχέσεις ενώ παρατηρούνται περιορισμένα ενδιαφέροντα και επαναληπτική ή στερεότυπη συμπεριφορά αλλά και αισθητηριακή ευαισθησία

Read more →

Κινησιολογική Αναπτυξη Παιδιών από 2 εως 5 ετών.

Η κινησιολογία είναι η μελέτη της ανθρώπινης κίνησης από την προοπτική των φυσικών επιστημών. Κάποιοι την θεωρούν ως μία αυτούσια επιστήμη. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι ένα αντικείμενο μελέτης γιατί οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται προέρχονται από βασικές επιστήμες όπως είναι η ανατομία, η φυσιολογία και η φυσική (Hamilton, Luttgens, 2003).

Read more →