Η Θεωρία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και ο Ρόλος του Εργοθεραπευτή

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι η βασική ανθρώπινη λειτουργία οργάνωσης του αισθητηριακού ερεθίσματος με σκοπό τη χρήση του από τον άνθρωπο. Η αυτόματη – αυτονόητη λειτουργία που εκδηλώνεται στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, σε μια καλά αμοιβαία επεξεργασία και ρύθμιση είναι η βάση και οι πυλώνες που θα στηριχθεί όλο το οικοδόμημα της επιβίωσης, της οργανωμένης λειτουργίας (Oetter 2003).

Read more →

Γνωστική Ανάπτυξη του νηπίου και Σχολική ετοιμότητα.

Στη διάρκεια της ανάπτυξης από τη βρεφική ηλικία ως την εφηβεία ,το παιδί περνάει από διάφορες φάσεις γνωστικής εξέλιξης δηλ. των λειτουργιών του εγκέφαλου όπως η σκέψη, μνήμη, αντίληψη ,οργάνωση και επεξεργασία πληροφοριών κ.λ.π.

Read more →

Λογοθεραπεία και Ψυχολογία : Δρόμος διπλής κατεύθυνσης!

Η επικοινωνία είναι μια διαδικασία διπλής κατεύθυνσης μέσα από την οποία οι άνθρωποι ανταλλάσσουν πληροφορίες. Στέλνουμε τις πληροφορίες μέσα από την ομιλία, την γραφή, τα νοήματα και τις λαμβάνουμε ακούγοντας, διαβάζοντας και βλέποντας. Η καθημερινότητα μας και όλων των ειδών οι διαπροσωπικές μας σχέσεις εξαρτώνται πλήρως από τις δεξιότητες της επικοινωνίας μας.

Read more →

Μαθησιακές Δυσκολίες & Εργοθεραπεία: Πρώιμη Παρέμβαση !

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός διαγνωστικός ρόλος, ο οποίος αναφέρεται σε ειδικές δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά, όπως αυτές προσδιορίζονται στα ειδικά τεστ επίδοσης ,στα οποία οι επιδόσεις του παιδιού είναι σημαντικά κατώτερες από τις αναμενόμενες σε σχέση με την ηλικία, το νοητικό επίπεδο και το επίπεδο της τάξης στην οποία φοιτά το παιδί» (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006)

Read more →

Η ανάπτυξη των παιδιών κατά την προσχολική τους ηλικία.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τυπικές δραστηριότητες και δεξιότητες στην σωματική, κοινωνική, συναισθηματική και διανοητική ανάπτυξη των παιδιών από την ηλικία των 2 έως και 5 ετών.

Read more →

Χαριτωμένες ‘αλλαγές’ ή προβλήματα άρθρωσης ;

Η «τότα» αντί για το σωστό κότα ή το «νεό» αντί νερό είναι οι χαριτωμένες αλλαγές που κάνουν συνήθως τα μικρά παιδιά, όταν όμως αυτές οι αλλαγές συνεχίζονται και σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας παύουν να είναι χαριτωμένες. Πολλά παιδιά παρουσιάζουν προβλήματα στην άρθρωση τους με αποτέλεσμα να παράγουν λανθασμένους φθόγγους ,συλλαβές ή και λέξεις ακόμα, με αποτέλεσμα αυτοί που ακούνε το παιδί να μην καταλαβαίνουν τι είπε ή να δίνουν περισσότερη προσοχή στον τρόπο που ακούγονται οι λέξεις παρά στο τι σημαίνουν!

Read more →

Πότε πρέπει να αρχίσει το παιδί μου Λογοθεραπεία;

Κάθε παιδί είναι διαφορετικό και ακολουθεί τη δική του πορεία ανάπτυξης. Η εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας κάθε παιδιού είναι διαφορετική. Ωστόσο, υπάρχουν ενδεικτικές ηλικίες που μας πληροφορούν για το μέσο όρο εκδήλωσης συγκεκριμένων λεκτικών και μη λεκτικών συμπεριφορών. Καθώς ο ρυθμός εμφάνισης των αναπτυξιακών σταδίων ποικίλλει από παιδί σε παιδί, οι γονείς θα πρέπει να συζητούν με τους ειδικούς αν τους προβληματίζει η αργοπορία κατάκτησης κάποιου σταδίου δεδομένου ότι η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση βοηθούν το παιδί να ανταποκριθεί καλύτερα στις όποιες δυσκολίες παρουσιάσει.

Read more →